თქვენ შემოსული ხართ როგორც admin12@posta.ge    [  გასვლა  ]       დარჩენილი გაქვთ:   

ფიზიკა

 

76. --------სხეული ასხივებს ენერგის, თანაც ------- ასხივებს ის, რომელიც ----------შთანთქავს.


ა) ზოგიერთი/ უკეთესად/ ცუდად
ბ) ყველა/ უკეთესად/ უკეთესად
გ) ზოგიერთი/ ცუდად/ უკეთესად
დ) ყველა/ ცუდად/ უკეთესად
გამოტოვება

77. აგრეგატული მდგომარეობის -------- ნივთიერების სიმკვრივე ------- იცვლება

 


ა) მუდმივობისას/ ნახტომისებურად
ბ) შეცვლისას/ ნახტომისებურად
გ) შეცვლისას/ არ
დ) მუდმივობისას/ თანდათნობით
გამოტოვება

78. მყარი სხეული ------ მოცულობას და ------------------ფორმას


ა) ვერ ინარჩუნებს / ვერ ინარჩუნებს
ბ) ვერ ინარჩუნებს / ინარჩუნებს
გ) ინარჩუნებს / ინარჩუნებს
დ)ინარჩუნებს / ვერ ინარჩუნებს
გამოტოვება

ქიმია

79. ელექტრონთა საერთო რიცხვი ოზონის მოლეკულაში არის


ა) 20
ბ) 24
გ) 18
გამოტოვება

80. ლპობის ბაქტერიების მიერ დაშლილ ორგანულ ნივთიერებებს ჟანგავს

ა) ჟანგბადი
ბ) ნახშირორჟანგი
გ) აზოტი
გამოტოვება